نیروی متخصص پرنس ادوارد

 شما میتوانید برای اقامت دائم پرنس ادوارد، از طریق نیروی متخصص اقدام کنید. در صورتی که یک پیشنهاد کار از یک کارفرما در پرنس ادوارد داشته باشید. ابتدا باید برای شرکت در این برنامه، ابراز علاقمندی کنید و یک پروفایل EOI بسازید که این پروفایل 6 ماه اعتبار دارد. برای ایجاد پروفایل نیاز است که شما یک آدرس ایمیل معتبر و اطلاعات هویتی شامل جزییات پاسپورت خود را ارائه بدهید. اگر برای نامزدی استان پرنس ادوارد انتخاب شوید، میتوانید برای اقامت دائم تان هم اقدام کنید.

  •   سن بین ۱۸ الی ۵۹ داشته باشید. 
  •   سطح زبان انگلیسی و فرانسه حداقل CLB ۴ داشته باشید. 
  •   یک پیشنهاد کاری تمام وقت از یک کارفرما در جزیره پرنس ادوارد داشته باشید. 
  •   اجازه ی کار (work permit) معتبر برای کار در کانادا را داشته باشید. 
  •   وضعیت اقامت قانونی در کشور محل اقامت خود را داشته باشید.  
  •   اگر دعوت به مصاحبه شدید، بتوانید در مصاحبه شرکت نمایید. 
  •   حداقل مدرک فوق دیپلم را داشته باشید. 
  •   حداقل ۲ سال سابقه ی کار در ۵ سال گذشته را داشته باشد. 
  •   سرمایه ی کافی برای هزینه های مهاجرتی خود و خانواده تان را داشته باشید. 
  •   قصد اقامت در جزیره پرنس ادوارد را داشته باشید. 
معیار انتخاب امتیاز
سن حداکثر ۱۵
زبان حداکثر ۲۰
تحصیلات حداکثر ۱۵
سابقه شغلی حداکثر ۲۰
پیشنهاد کاری حداکثر ۱۵
انطباق پذیری حداکثر ۱۵
حداکثر امتیاز ۱۰۰