نیروی متخصص نیوبرانزویک

استان نیوبرانزویک در شرق کانادا می باشد. مردم آن به دو زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می‌کنند و اکثریت مردم (نزدیک به هشتاد درصد) به زبان انگلیسی با یکدیگر صحبت می‌کنند. مرکز این ایالت شهر فردریکتون که پر جمعیت ترین شهر این استان نیز می باشد.

در این روش اداره مهاجرت استان نیوبرانزویک، متقاضیانی که پیشنهاد شغلی معتبر از این استان را داشته باشند انتخاب می کند. فاکتورهای اصلی انتخاب شامل سن، تحصیلات، سابقه شغلی، سابقه تحصیلی در این استان، سابقه کار در این استان، داشتن پیشنهاد شغلی و مدرک زبان می باشند. همچنین افرادی را که در پروفایل اکسپرس انتری خود نام این استان را برگزیده باشند تحت شرایط زیر انتخاب می کند.

  • پیشنهاد کاری معتبر از نیوبرانزویک
  • قصد اقامت در نیوبرانزویک را داشته باشید
  • تمکن مالی 
  • متقاضی باید بین ۱۹ تا ۵۵ سال سن داشته باشد.
  • مدرک زبان انگلیسی حداقل CLB 4 یا فرانسه حداقل NCLC 4
  • دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • دارای حداقل یک سال سابقه کاری در ۵ سال اخیر
  • انطباق پذیری (شامل سابقه کار و سابقه تحصیل در نیو برانزویک، بستگان در نیوبرانزویک، سطح زبان و سابقه کار و سابقه تحصیل همسر در نیوبرانزویک)
حداکثر تا 10 امتیاز سن 
حداکثر تا 28 امتیاز مهارت زبان (انگلیسی و فرانسه)
حداکثر تا 20 امتیاز تحصیلات
حداکثر تا 20 امتیاز سابقه کار
حداکثر تا 12 امتیاز انطباق پذیری (شامل سابقه کار یا پیشنهاد شغلی از نیوبرانزویک، سابقه تحصیل در نیو برانزویک، بستگان در نیوبرانزویک، سطح زبان و سابقه کار و سابقه تحصیل همسر در نیوبرانزویک)