نیروی متخصص منیتوبا

این استان بین دو استان انتاریو و ساسکاچوان قراردارد و راه ورود به بخش غربی کانادا نامیده می شود. اقتصاد این استان بیشتر روی منابع طبیعی و کشاورزی بنا شده است. این استان نیروی متخصص مورد نیاز خود را از سیستم اکسپرس انتری و یا به  اشکال  ذیل انتخاب میکند:

 • برنامه نیروی ماهر در شاخه تجربه کاری مانیتوبا Manitoba Work Experience Pathway 
 • برنامه نیروی متخصص در شاخه استخدام مستقیم کارفرما Employer Direct Recruitment Pathway
 • مهاجرت مانیتوبا از طریق نیروی متخصص Human Capital Pathway
 • مهاجرت مانیتوبا از طریق اکسپرس انتری Manitoba Express Entry Pathway
 • افرادی که هم اکنون در این استان با ویزای کار مشغول هستند و دانشجویانی که دارای اجازه کار هستند
 • افرادی که در خارج از استان زندگی میکنند و به نحوی (مثل داشتن خویشاوند) با این استان مرتبط هستند
 • افراد گروه اول میتوانند در هر زمانی با داشتن پیشنهاد شغلی بلند مدت برای گرفتن اقامت دائم اقدام کنند.
 • و افراد گروه دوم در صورت داشتن ارتباط با این استان (سابقه تحصیل یا کار در استان و داشتن اقوام) میتوانند هنگامی که این برنامه باز میشود پرونده خود را ارسال کنند.
 • این استان از کسانی که در مشاغل مورد نیاز منیتوبا متخصص هستند و میتوانند به سرعت در این استان کار پیدا کنند را بدون داشتن جاب آفر یا کارفرما انتخاب میکند.
 • مدیریت؛ امور مالی؛ علوم طبیعی و اجتماعی؛ هنر؛ ورزش؛ تجارت؛ حمل و نقل؛ فروش و خدمات پس از فروش.

متقاضیان بخش نیروی متخصص منیتوبا براساس امتیازبندی انتخاب میشوند که این امتیازها براساس سن؛ میزان آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه؛ تجربه کاری در پنچ سال گذشته؛ تحصیلات و داشتن اقوام درجه یک در منیتوبا یا تجربه کاری یا تحصیلی در این استان توزیع می شود.

 • دریافت اقامت استان منیتوبا در دو مرحله صورت می گیرد:

قدم اول برای ورود به روش نیروی متخصص منیتوبا متقاضی باید با توجه به ارتباطی که با این استان داردپرونده خود را ارسال کند.

سپس متقاضی از طرف این استان برای گرفتن اقامت دائم کانادا نامزد میشود و باید پرونده جداگانه ایی به اداره مهاجرت کانادا جهت درخواست اقامت ارسال کند.

توجه داشته باشید که اداره مهاجرت کانادا تنها مرجع ذیصلاح جهت صدور ویزا است و استان منیتوبا فقط میتواند شما را جهت این درخواست نامزد کند.