نیروی متخصص فدرال (اکسپرس انتری)

برنامه نیروی متخصص فدرال به شکل اکسپرس انتری برای جذب متقاضیانی که دارای شرایط لازم ورود به این سیستم هستند را فراهم نموده است. در این روش متقاضی براساس شرایط خود امتیاز کسب می کند. فرد متقاضی می تواند حداکثر ۱۲۰۰ امتیاز در این سیستم  کسب کند اما برای پذیرفته شدن کسانی که بالاترین امتیاز را داشته باشند شانس موفقیت خواهند داشت. عوامل مهم در کسب امتیاز بالای این بخش سن؛ دانش زبان انگلیسی یا فرانسه؛ مدرک معتبر دانشگاهی؛ تجربه کار؛ داشتن اقوام نزدیک یا انطباق پذیری در کانادا و از همه مهمتر داشتن کارفرما در یکی از استانهای کانادا می باشد. چنانچه متقاضی رتبه بالایی کسب کند؛ انتخاب شده و از ایشان برای انجام سایر مراحل مهاجرت مثل مصاحبه و تست پزشکی دعوت به عمل خواهد آمد. توجه داشته باشید که صرف ایجاد پروفایل به مثابه ورود به بانک اکسپرس انتری نخواهد بود. شما باید حداقل از طریق یکی از برنامه های نیروی متخصص حرفه ایی چهارگانه دولت کانادا واجد شرایط و حائز حداقل امتیاز لازم برای به جریان انداختن پرونده مهاجرتی خود باشید. لازم به ذکر است اشتباه عمدی یا سهوی در ایجاد پروفایل باعث جریمه ۲ تا ۵ ساله خواهد بود. به این معنا که شما تا حداکثر ۵ سال نمیتوانید برای اسکیل ورکر کانادا درخواست ارسال کنید.

توجه داشته باشید سن مطلوب بین ۱۸ تا ۴۴ سال است. 

 ساپورت شود .LMIA پیشنهاد کار باید توسط 

مهلت اعتبار فایل متقاضی در این روش یکسال است و چنانچه در طی یکسال دعوت به ارسال مدارک نشود این فایل منقضی میشود و از سیستم خارج میگردد.

پس از پذیرفته شدن، متقاضی باید مدارک تکمیلی را ارسال کند و هم چنین مدارکی دال بر تمکن مالی ارائه دهند. 

 • متقاضیانی که متاهل باشند ۴۶۰ امتیاز به فاکتورهای فردی متقاضی و ۴۰ امتیاز به فاکتورهای همسر او تعلق می گیرد.
 • حداکثر ۱۱۰ امتیاز بابت سن دریافت خواهید کرد که بیشترین امتیاز به سن ۲۰ تا ۲۹ سال تعلق می گیرد. متقاضیانی که کمتر از ۱۸ و بیشتر از ۴۴ سال سن داشته باشند امتیازی کسب نخواهند کرد
 • حداکثر ۱۵۰ امتیاز به نوع مدرک تحصیلی و سطح آن تعلق می گیرد
 • حداکثر ۱۳۶ امتیاز به دانش زبان انگلیسی یا فرانسه اختصاص دارد. یعنی شما از هرکدام از مهارتها می توانید ۳۴ امتیاز و مجموعا ۱۳۶ امتیاز کسب کنید
 • متقاضی میتواند حداکثر ۲۴ امتیاز برای دانش زبان دوم کسب نماید
 • تجربه کار در کانادا به متقاضی ۸۰ امتیاز براساس تعداد سال های کارکرد در کانادا میدهد.
 • گرفتن اقامت دایم برای متقاضی و خانواده
 • ارزان ترین برنامه برای گرفتن اقامت کانادا
 • محدودیت جغرافیایی ندارد
 • در صورت انتخاب از سیستم رقابتی، سریع ترین روش برای گرفتن اقامت داِیم کاناداست. این روش میتواند متقاضی را در کمتر از ۸ ماه به کانادا برساند.
 • کسب امتیاز دانش زبان بالاتر از ۷ 
 • داشتن پیشنهاد شغلی
 • آشنایی با زبان دوم

در صورت انتخاب شدن از میان متقاضیان متعدد در این روش، شما وارد آخرین مرحله مهاجرتی خود میشوید. در این مرحله دعوت نامه دولت کانادا را دریافت خواهید کرد. به محض دریافت این دعوتنامه ۶۰ روز فرصت دارید تا مدارک کامل خود را در غالب پرونده ایی کامل برای اداره مهاجرت ارسال کنید. این زمان کوتاه هرگز قابل تمدید نخواهد بود.

 • مدرک کاری
 • مدرک تحصیلی
 • مدرک مرتبط به دانش زبان
 • مدارک هویتی شخصی
 • مدرک انطباق پذیری