مهاجرت از طریق کار آفرینی پرنس ادوارد

این برنامه برای متقاضیانی طراحی شده که درخواست زندگی و کار در این استان را دارند. هدف این برنامه جلب صاحبان کار و مشاغلی است که توانایی و اشتیاق برای خرید و یا راه اندازی یک کسب و کار در این استان را دارند.

یکی از اولویت های مورد نظر در این استان شروع کسب و کار در ارتباط با منابع اصلی مثل کشاورزی ماهیگیری و پرورش ماهی و یا جنگل داری استان یا گسترش آن میباشد. در ضمن بیزینسی که به رشد بخش های نوپای جامعه مثل علوم زیستی، فناوری اطلاعات، هوا فضا و یا انرژی های تجدید پذیر کمک کند.

این استان براساس امتیاز بندی متقاضیان را گزینش میکند.

برنامه استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI-PNP) – خرید بیزینسی مالکیت 100٪
شرایط مورد نیاز
روش برنامه استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI-PNP) – خرید بیزینسی مالکیت ۱۰۰٪
حداقل دارایی خالص ۶۰۰٫۰۰۰ دلار
سرمایه گذاری ۱۵۰٫۰۰۰ دلار
سابقه تجاری ویا مدیریتی تجربه مدیریت مورد نیاز است
سیستم EOI بله 
نقش مدیریتی ضروری
طرح تجاری مورد نیاز است 
بازدید از تحقیقات کسب و کار قبل از پرداخت ودیعه جهت آشنایی با استان بمدت حداقل ۵ روز
مصاحبه  دارد
سرمایه قابل بازگشت ۲۰۰٫۰۰۰
کارت PR / اجازه ی کار PR کارت
سایر الزامات برای دریافت اقامت دایم کانادا باید ۲۰۰ هزار دلار ودیعه پرداخت کنید که ۶ ماه بعد از سکنونت در این شهر ۲۵ هزار دلار آن بازگردانده میشود و پس از ۶ ماه دوم ۲۵ هزار دلار دیگر جمعا ۵۰ هزار دلار بعد از یکسال اقامت در پرنس ادوارد.
حداقل امتیاز آیلتس 4.0  ازمون IELTS
۵۹-۲۱سال سن . این روش از طریق امتیاز بندی انجام میشود و حداقل ۵۰ امتیاز مورد نیاز است تا بتوان درخواست را ارسال نمود