مهاجرت از طریق کارآفرینی مانیتوبا

متقاضیانی که قصد مهاجرت به این استان را دارند باید تصمیم قطعی خود مبنی بر زندگی در این استان را به اطلاع اداره مهاجرت برسانند و در ضمن قدرت تمکن مالی مناسب را هم به اثبات برسانند. این استان برای دو گروه پذیرش ارسال میکند. افرادی که هم اکنون در این استان با ویزای کار شاغل هستند و یا دانشجویانی که اجازه کار دارند. گروه دوم متقاضیانی که خارج از استان به سرمیبرند و به انواع مختلف با این استان مرتبط هستند. متقاضیان این برنامه باید حداقل ۶۰ از مجموع ۱۰۰ امتیاز را کسب کنند.

چنانچه متقاضی دارای امتیاز لازم باشد به شکل اتوماتیک انتخاب میشود و براساس سنجش دوم تا سقف ۱۰۰۰ امتیاز بدست خواهند آورد. اما پس از آن اداره مهاجرت مانیتوبا یکسری فاکتورهای ریسک پذیری را در نظر می گیرد که ممکن است باعث افت امتیاز متقاضی شود. این فاکتورها عبارتند از داشتن فامیل در استانهای دیگر و نداشتن فامیل در استان مانیتوبا ۱۰۰ امتیاز منفی خواهد داشت همچنین هریک از سوابق کاری یا تحصیلی در استانهای دیگر کانادا نیز ۱۰۰ امیتاز منفی و سابقه پرونده قبلی در استانهای دیگر کانادا ۱۰۰ امتیاز منفی از امتیازهای کسب شده کم خواهد کرد.

شرایط مورد نیاز
روش روش کارآفرینی استان مانیتوبا
حداقل میزان تمکن مالی ۵۰۰٫۰۰۰ دلار
سرمایه گذاری حداقل سرمایه گذاری ۲۵۰٫۰۰۰ دلار برای شرکت های واقع درشهرهای بزرگ مثل وینیپگ مورد نیازاست و یا حداقل سرمایه گذاری ۱۵۰٫۰۰۰ دلار اگر کسب و کار در مناطق کم جعیت این استان واقع شده باشد. سرمایه گذاری باید در کسب و کار واجد شرایط و تعریف شده توسط MPNP صورت پذیرد و در شرایط پیشنهاد شده باید حداقل یک شغل برای یک شهروند کانادایی یا یک مهاجر دائمی در مانیتوبا ایجاد کند (به جز صاحبان کسب و کار و / یا بستگان نزدیک آنها).
سابقه تجاری ویا مدیریتی داشتن حداقل سه سال از ۵ سال تجربه به عنوان صاحب بیزینس  و یا مدیریت ارشد در یک کسب و کار موفق مورد نیاز است.
صاحبان کسب و کار در مقایسه با مدیران ارشد امتیاز بیشتری کسب می کنند.
صاحبان کسب و کار باید حداقل ۳۳٪ مالکیت برای واجد شرایط بودن و برخورداری از امتیاز بیشتر را داشته باشند.
سیستم EOI دارد 
نقش مدیریتی دارد
طرح تجاری دارد
بازدید از تحقیقات کسب و کار مراجعه به تحقیق کسب و کار باید بیش از یک سال قبل از ارسال EOI انجام شود.
روش روش کارآفرینی استان مانیتوبا
مصاحبه  دارد
سرمایه قابل بازگشت ندارد 
کارت PR / اجازه کار اجازه ی کار موقت ، کارت PR بسته به اجرای طرح تجاری دارد 
سایر الزامات  متقاضی حتما باید مدرک زبان آیلتس با CLB5 ارايه نماید. برای کسب امتیاز بیشتر اگر همسر متقاضی هم مدرک زبان داشته باشد بهتر است. سن متقاضی باید بین ۳۶ تا ۴۵ سال باشد.
شرایط مورد نیاز
روش روش سرمایه گذاری کشاورزی  مانیتوبا
حداقل دارایی خالص ۳۵٫۰۰۰ دلار
سرمایه گذاری حداقل ۱۵۰٫۰۰۰ دلار متقاضیان یک مزرعه کشاورزی در روستای مانیتوبا ایجاد کنند.
سرمایه گذاری های تجاری باید در دارایی های ملموس واجد شرایط باشد که توسط MPNP تعریف شده باشد.

یک طرح کسب و کار مزرعه مورد نیاز است و بخشی جدایی ناپذیر از برنامه است.
سرمایه گذاری در یک کسب و کار مزرعه عمدتا برای دستیابی به درآمد سرمایه گذاری منفعل یا اهداف سوداگرانه واجد شرایط نیست.

سابقه تجاری ویا مدیریتی حداقل سه سال مدیریت کسب و کار مزرعه و یا مالکیت مزرعه و تجربه عملی با اسناد قابل تایید پشتیبانی می شود.
سیستم EOI دارد
نقش مدیریتی دارد
طرح تجاری یک طرح کسب و کار مزرعه مورد نیاز است و بخشی جدایی ناپذیر از برنامه است.
بازدید از تحقیقات کسب و کار متقاضیان باید یک تحقیق در زمینه تحقیقات بازرگانی مزرعه به مانیتوبا انجام دهند.
مصاحبه  دارد
سرمایه قابل بازگشت ندارد
کارت PR / اجازه کار دریافت کارت PR 
سایر الزامات داشتن ۶۰ امتیاز  (  امتیاز بندی طبق ارزیابی)