مهاجرت از روش کارآفرینی نیوبرانزویک

این روش مناسب برای صاحبان کسب و کار موفق و یا مدیران ارشد با سابقه مدیریتی است که مایل به راه اندازی کسب و کار و زندگی در استان نیوبرانزویک می باشند.

متقاضی طبق فاکتورهای مثل سن، مدرک زبان، مدرک تحصیلی، طرح توجیهی کسب امتیاز خواهد کرد.

بجز موارد بالا فاکتورهای انطباق پذیری هم میتواند امتیاز بیشتری به متقاضی بدهد

شرایط مورد نیاز
روش روش کارآفرینی تخصصی نیوبرانزویک (NBPNP)
حداقل دارایی خالص حداقل سرمایه ای معادل ۶۰۰ هزار دلار کانادا که میتواند شامل ملک با سند قطعی و یا سپرده ی بانکی باشد. حداقل ۳۰۰ هزار دلار این مبلغ باید نقد باشد.
سرمایه گذاری متقاضی باید مالکیت ۱۰۰% یک بیزینس و یا مدیر ارشد آن بیزنس  را داشته   باشد. 
سابقه تجاری ویا مدیریتی
  • مالکیت بیزینس (حداقل 33.33% سهم) برای حداقل 3 سال از پنج سال گذشته و سرپرستی حداقل 2 کارمند 
  • سابقه ی مدیریتی در یک بیزینس برای 5 سال از 5 سال گذشته و سرپرستی حداقل 2 کارمند 
سیستم EOI دارد
نقش مدیریتی دارد
طرح تجاری دارد
بازدید از تحقیقات کسب و کار اجباری نیست
مصاحبه  دارد
سرمایه قابل بازگشت ندارد
کارت PR / اجازه ی کار دریافت کارت PR 
سایر الزامات سن بین ۲۲ تا 55 سال
دانش زبان انگلیسی CLB 5یا فرانسه در سطح NCLC

در این روش اولویت با شغل های خدمات مالی، بهداشت و سلامت، کشاورزی، گردشگری، صنایع چوب، خدمات حرفه ایی، فرآوری مواد غذایی و یا فن آوری اطلاعات و ارتباطات میباشد.

ابتدا متقاضی فرم برنامه سرمایه گذاری را پرنموده و ارسال می کند. متقاضیان برحسب اولویت طرح و برنامه کسب و کار انتخاب شده و دعوت نامه دریافت میکنند. متقاضیان فرم های تکمیلی را کامل کرده و به اداره مهاجرت این استان ایمیل میکنند. پس از دریافت نامه قبولی مبلغ ودیعه که ۱۰۰ هزار دلار میباشد در وجه دولت کانادا در استان نیوبرانزویک واریز شده و قراردادی مبنی بر تعهد ایجاد کسب و کار امضا میگردد. پس از تصمیم نهایی اداره مهاجرت این استان و دریافت قبولی سرمایه گذار وارد استان شده و جهت پایه ریزی بیزینس خود شروع به کار خواهد کرد.

نکته مهم اینکه اگر متقاضی به شرایط و بندهای قرارداد عمل کند می تواند ودیعه خود را بازپس بگیرد در غیر اینصورت ودیعه قابل استرداد نخواهد بود.