مهاجرت از روش کارآفرینی استان نواسکوشیا

کارآفرینی نواسکوشیا برای افرادی طراحی شده است که سابقه مدیریت دارند و یا خودشان صاحب یک بیزینس فعال هستند. از طریق این روش پس از ایجاد کسب و کار به مدت ۱ سال متقاضی میتواند اقامت دائم کانادا را دریافت کند.

  • یکی از کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری 
  • حداقل یک سال اقامت در این استان برای اثبات قصد اقامت در این استان کافی میباشد
  • کسب اقامت دائم کانادا پس از انجام سرمایه گذاری
  • نیاز به ودیعه ندارد
  • چنانچه بخواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید لازم نیست به سفر اکتشافی بروید مگر اینکه بخواهید یک بیزینس موجود در این استان را خریداری کنید.
شرایط مورد نیاز
روش روش کارآفرینی نوا اسکوشیا 
حداقل دارایی خالص 600/000  دلار کانادا 
سرمایه گذاری   حداقل 000/150 دلار کانادا جهت تاسیس یک تجارت در استان نوا اسکوشیا
سابقه تجاری ویا مدیریتی حداقل 3 سال سابقه مدیریت و مالکیت (حداقل 33.33% سهم) در 10 سال گذشته یا حداقل 5 سال سابقه مدیریت ارشد در 10 سال گذشته 
سیستم EOI دارد ( استان مورد نظر ، اطلاعات را منتشر میکند ) 
نقش مدیریتی دارد
طرح تجاری دارد
بازدید و تحقیقات کسب و کار دارد
مصاحبه  دارد
سرمایه قابل بازگشت ندارد
کارت PR / اجازه ی کار بعد از دریافت نامه ی قبولی
سایر الزامات ارائه یک EOI ، دانش زبان فرانسه یا اینگلیسی حداقل CLB 5