مهاجرت از روش کارآفرینی استان ساسکاچوان

استان ساسکاچوان دارای برنامه کارآفرینی برای تجار و بازرگانان و متخصصینی که دارای آیلتس ۵ و دارای معادل ۵۰۰ هزار دلار کانادا همراه با سه سال سابقه مدیریت در پنج سال گذشته می باشند تهیه شده است. همچنین از آنجایی که ساسکچوان مرکز کشاورزی کانادا می باشد روشی هم برای کشاورزان خبره و کارآزموده وجود دارد که شرایط آن در جدول زیر می باشد.

از جمله مزایای این روش عدم محدودیت سنی، دریافت ویزای کار بدون پرداخت ودیعه، امکان تبدیل ویزای کار به اقامت دائم ۶ ماه پس از راه اندازی بیزینس می توان نام برد.

شرایط مورد نیاز
روش روش مهاجرتی کارآفرینی در ایالت ساسکاچوان
حداقل دارایی خالص ۵۰۰٫۰۰۰ دلار
سرمایه گذاری حداقل سرمایه گذاری ۳۰۰٫۰۰۰ دلار در شهر Regina یا ساسکاچوان و حداقل ۳/۳۳٪ درصد مالکیت یا ۲۰۰٫۰۰۰ دلار در سایر مناطق  ساسکاچوان. و یا مالک حداقل ۳/۳۳٪ از سهم یک بیزینس در ساسکاچوان باشد یا به میزان  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کند.
سابقه تجاری ویا مدیریتی حداقل سه سال تجربه در زمینه کارآفرینی یا مدیریت کسب و کار در۵ سال گذشته
سیستم EOI بله 
نقش مدیریتی ضروری
طرح تجاری دارد
بازدید از تحقیقات کسب و کار مورد نیاز برای جانشینی تجاری، سرمایه گذاری مشترک و فرصت های کسب و کار منطقه ای
مصاحبه  به حضوری یا آنلاین
سرمایه قابل بازگشت ندارد
کارت PR / اجازه ی کار اجازه کار ۲ ساله بعد از نامزد شدن؛ درخواست PR بعد از اتمام ۲ سال
سایر الزامات یک توافقنامه عملکرد را امضا کنید.
فرصت های شغلی را در SK ایجاد کنید (چنانچه این یک کسب و کار جدید است). کسب امتیاز حداقل ۵ در آزمون آیلتس به شکلی که هیچ یک از مهارت ها زیر ۵ نباشد.
برنامه  مهاجرتی استان ساسکاچوان (SINP) -کشاورز
شرایط مورد نیاز
روش برنامه مهاجرتی ساسکاچوان از طریق کشاورزی
حداقل دارایی خالص ۵۰۰٫۰۰۰ دلار
سرمایه گذاری ۱۵۰٫۰۰۰ دلار
سابقه تجاری و یا مدیریتی تجربه مالکیت کشاورزی را با استفاده از شیوه های کشاورزی مشابه آنچه که در کشاورزی مستقر در ساسکاچوان استفاده می شود و یا مدیریت کشاورزی و یا اینکه تجربه انجام کار کشاورزی
سیستم EOI ندارد
نقش مدیریتی ضروری
طرح تجاری برنامه تاسیس مزرعه (FEP) مورد نیاز است.
بازدید و تحقیقات کسب و کار ضروری
مصاحبه  ممکن است جهت اطمینان از آشنایی متقاضی با امور کشاورزی مورد نیاز باشد
سرمایه قابل بازگشت رقم ۷۵۰۰۰ دلار باید در حسابی غیر قابل دسترسTrust Account  در بانک باقی بماند. پس از پایان دوره و انجام کلیه معاهداتی که با اداره مهاجرت ساسکاچوان به امضا رسانیده اید این مبلغ به شما بازگردانده می شود.
کارت PR / اجازه ی کار PR پس از اخذ گواهی نامزدی
سایر الزامات ارائه یک برنامه تاسیس مزرعه. هنگام درخواست، سن متقاضی زیر ۴۰ سال باشد.
امضا توافقنامه عملکرد با اداره مهاجرت ساسکاچوان