مهاجرت از روش کارآفرینی استان انتاریو

برنامه مهاجرت کارآفرینی انتاریو به کسانی که در این استان ایجاد کار کنند و دارای سابقه مناسب مدیریتی بوده و دارایی لازم را هم داشته باشند، اقامت دائم اعطا می کند.

شرایط کلی و لازم این برنامه بازدید از این استان در ۱۲ ماه گذشته، دارا بودن امتیاز لازم و ایجاد شغل برای حداقل ۲ کانادایی می باشد.

در این روش متقاضی ویزای کار دو ساله دریافت می کند لذا ایشان فرصت دارند طی این مدت بیزینس خود را تاسیس و به سود دهی برسانند. پس از آن متقاضی باید بتواند مدرک زبان آیلتس ۵ را دریافت کند تا واجد شرایط اخذ کارت اقامت دائم شود. در این روش مهاجرتی نیازی به پرداخت ودیعه ندارد.

شرایط مورد نیاز
روش دریافت اقامت از طریق کارآفرینی ایجاد بیزینس جدید و یا خرید بیزینس موجود.
حداقل دارایی خالص چنانچه کار مورد نظر در محدوده تورنتو بزرگ باشد متقاضی باید حداقل 800 هزار دلار دارایی داشته باشد و اگر کار مورد نظر خارج از محدوده تورنتو بزرگ باشد این مبلغ به 4۰۰ هزار دلار کاهش می یابد.
سرمایه گذاری چنانچه کار مورد نظر در محدوده تورنتو بزرگ باشد حداقل 600 هزار دلار و 33.3٪ سهم برای ایجاد سرمایه گذاری مورد نیاز است و چنانچه بیزینس در خارج از محدوده تورنتو بزرگ باشد حداقل 2۰۰ هزار دلار و 33.3٪ سهم مورد نیاز است.
سابقه تجاری ویا مدیریتی حداقل 24 ماه سابقه تجارت در 60 ماه گذشته (به عنوان مالک بیزینس با حداقل 33.33% سهم و یا مدیر ارشد)
سیستم EOI دارد
نقش مدیریتی ضروری
طرح تجاری ضروری
بازدید از تحقیقات کسب و کار بازدید حداقل یک بار در ۱۲ ماه گذشته در رابطه با بیزینس مربوطه
مصاحبه  دارد
سرمایه قابل بازگشت لازم نیست
کارت PR / اجازه ی کار کارکنان متقاضی و کلیدی ابتدا مجوز کار را دریافت می کنند؛ PR وابسته به رسیدن به معیار های مورد نیاز این روش است.
ایجاد شغل اگر بیزینس در محدوده تورنتو بزرگ قرار داشته باشد، ایجاد حداقل 2 شغل تمام وقت و اگر بیزینس خارج از محدوده تورنتو بزرگ قرار داشته باشد و یا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ارتباطات دیجیتال باشد، ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت ضروری می باشد. 
سایر الزامات حداقل سطح زبان CLB4، ضمنا متقاضی باید حداقل ۹ ماه از سال را در استان انتاریو ساکن باشد. در این روش جدول امتیازبندی وجود دارد.