خود اشتغالی فدرال

اگر شما در یکی از زمینه های فرهنگی، هنری و یا ورزشی مشغول فعالیت هستید این روش مهاجرت می تواند برای شما مناسب باشد.

خود اشتغالی در واقع روشی است که متقاضی باید به افسر اداره مهاجرت ثابت کند که توانایی راه اندازی و اداره بیزینس خود را دارد. متقاضی باید سابقه کار مرتبط در یکی از زمینه های ورزشی یا فرهنگی را داشته باشد و یا بتواند ثابت کند که در زمینه ورزشی یا فرهنگی دارای مقام ملی یا بین المللی بوده است.

در این روش از سیستم امتیاز بندی استفاده می شود و برای ورود به این سیستم باید حداقل ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب کنید. متقاضی بر اساس میزان تحصیلات، سابقه کار، سن، آشنایی به زبان انگلیسی و انطباق پذیری سنجش خواهد شد. ارائه طرح بیزینس یا همان بیزینس پلن یکی از عوامل مهم قبولی در این روش می باشد.

شرط اساسی برای استفاده از این روش برای ورزشکاران داشتن فعالیت خود اشتغالی حداقل دو سال از پنج سال گذشته در یکی از زمینه های ورزشی یا دو سال فعالیت ورزشی در سطح بین المللی و یا مجموع این دو می باشد.

شرط اولیه برای هنرمندان خود اشتغال،  داشتن دو سال سابقه کار (خود اشتغالی) در زمینه فرهنگی هنری و یا دو سال فعالیت هنری در سطح بین المللی و یا تلفیق این دو می باشد.

در این روش می توانید در ابتدا بدون مدرک زبان اقدام کنید و روز مصاحبه مدرک زبان را ارائه دهید. اما اگر می خواهید امتیاز بیشتری از ابتدای درخواست بدست بیاورید بهتر است مدرک زبان را از همان ابتدا داشته باشید.

شرایط مورد نیاز
روش مهاجرت به کانادا برای کسب و کار – خود اشتغالی فدرال
حداقل دارایی خالص ندارد 
سرمایه گذاری ندارد 
سابقه مرتبط  فعالیت های فرهنگی هنری:

  1. حداقل یک سال سابقه خوداشتغالی در زمینه فرهنگی هنری، یا 
  2. حداقل یک سال فعالیت در زمینه فرهنگی هنری در سطح بین المللی، یا
  3.  ترکیبی از یک سال فعالیت در مورد (1) و یک سال فعالیت در مورد (2)

فعالیت های ورزشی: 

  1. حداقل یک سال سابقه خوداشتغالی در زمینه ورزشی، یا
  2. حداقل یک سال فعالیت در زمینه ورزشی در سطح بین المللی، یا
  3. ترکیبی از یک سال فعالیت در مورد (1) و یک سال فعالیت در مورد (2) 
سیستم EOI ندارد 
نقش مدیریتی دارد
طرح تجاری دارد 
بازدید اکتشافی ندارد 
مصاحبه  درصورت درخواست 
سرمایه قابل بازگشت ندارد 
کارت PR / اجازه ی کار دریافت فوری کارت PR 
سایر الزامات دانش زبان فرانسه/ انگلیسی ، سابقه ی کار در یکی از مشاغل تعیین شده