برنامه مهاجرتی نیروی متخصص استان ساسکاچوان

استان ساسکاچوان هر ساله برای جبران نیروی کار ماهر خود اقدام به پذیرش متقاضیان واجد شرایط از سراسر جهان می کند.  این برنامه برای افرادی ست که به واسطه مهارت های خود تصمیم دارند در استان ساسکاچوان کار و زندگی کنند.

این زیر گروه برای متقاضیانی که قصد کار و زندگی در ساسکچوان را دارند و پروفایل خود را در سیستم EOI  (استخر رقابتی اکسپرس انتری ) ثبت کرده باشند مناسب است. 

 • ثبت در استخر رقابتی اکسپرس انتری
 • کسب حداقل ۶۷ امتیاز در سیستم اکسپرس 
 • حداقل امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ را با توجه به جدول امتیازبندی برنامه استانی داشته باشد (براساس این جدول، متقاضی از فاکتورهایی از قبیل سطح تحصیلات، سابقه کار، دانش زبانی، سن و انطباق پذیری امتیاز دریافت خواهد کرد).
 • داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه و ارائه گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی
 • ارائه مدرک زبان معتبر و مطابق با اظهارات در پروفایل EOI
 • داشتن سابقه کار مرتبط با توجه به کد مشاغل مورد نیاز استان
 • داشتن حداقل یکی از شرایط زیر در زمینه تحصیلی یا حرفه ای:

   یک سال سابقه کار در ۱۰ سال گذشته (مشاغل غیر فنی) یا دو سال سابقه کار در ۵ سال گذشته ( مشاغل فنی)

یک سال سابقه کار در کانادا در سه سال گذشته (مشاغل فنی یا غیرفنی)

 • ارائه گواهی از نظام مهندسی یا سازمان مربوطه با توجه به کد شغل مد نظر  
 • ارائه تمکن مالی و برنامه اقامت
حداکثر تا ۲۳ امتیاز تحصیلات
حداکثر تا ۳۰ امتیاز پیشنهاد کاری معتبر 
حداکثر ۱۰ امتیاز سابقه کار
حداکثر تا ۱۲ امتیاز سن 
حداکثر تا ۲۰ امتیاز مهارت زبان انگلیسی 
حداکثر تا ۲۰ امتیاز اقوام درجه یک در استان ساسکاچوان
حداکثر تا ۵ امتیاز سابقه کار در استان ساسکاچوان
حداکثر تا ۵ امتیاز تحصیلات یکسال در استان ساسکاچوان 

نکته مهم اینکه حداقل مبلغ مورد نیاز برای ارائه درخواست اقامت در استان ساسکاچوان به تعداد افراد خانواده بستگی دارد و میانگین مانده حساب سه ماه گذشته محاسبه می شود. این مبلغ باید حداقل سه ماه قبل از ارسال درخواست در حساب متقاضی باشد و حین پیشرفت کار در حساب باقی بماند. ضمنا حساب حتما باید متعلق به متقاضی یا همسر وی باشد.

پس از انتخاب در سیستم اکسپرس انتری نامه قبولی برای متقاضی ارسال خواهد شد که ایشان ۶۰ روز فرصت خواهد داشت که مدارک خود را به شکل کامل ارسال نماید.

مشاغل قابل قبول در استان ساسکاچوان شامل روانشناس، حسابدار، تکنسین رادیولوژی، آرشیتکت، اپراتور تجهیزات مکانیکی، تعمیرکار وسایل نقلیه و تکنسین اتوبوس و کامیون می باشند.

 • یک نفر: 12.669 دلار کانادا
 • دو نفر: 15.772 دلار کانادا
 • سه نفر: 19.390 دلار کانادا
 • چهار نفر: 23.542 دلار کانادا
 • پنج نفر: 26.701 دلار کانادا
 • شش نفر: 30.114 دلار کانادا
 • هفت نفر: 33.528 دلار کانادا