اسپانسرشیپ فرزند خوانده

در این برنامه متقاضی میتواند فرزند خوانده خود را که هم اکنون ساکن کشوری غیر از کانادا میباشد اسپانسر کرده و به کانادا بیاورد. این برنامه تنها مختص به شرایط خاصی میباشد و شما نمیتوانید بچه ایی را که پدر و مادر وی در قید حیات هستند را اسپانسر کنید.

این برنامه برای فرزندانی است که به فرزند خواندگی شخص متقاضی در خارج از کانادا درآمده اند. متقاضی میتواند خواهرزاده، برادرزاده و نوه خود را در صورتی که پدر و مادر در قید حیات نباشند و سن آنها هم زیر ۱۸ سال باشد، اسپانسر کند.

اسپانسر متعهد میشود که برای مدت مشخصی تمامی نیازهای فرزند خوانده را از قبیل خوراک، پوشاک، محل زندگی، لوازم زندگی، و غیره را تامین نماید.

فرزند خوانده حتما باید تست پزشکی را انجام دهد